News and events

2016-11-24 20:18

NTNU og Nordic Edge starter smartby-samarbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Nordic Edge starter smartby-samarbeid.

Gjennom en samarbeidsavtale blir nå NTNU medarrangør av Nordic Edge Expo. De siste to årene har Nordic Edge Expo etablert seg som Nordens største møteplass for alle som arbeider med smarte byer og samfunn.

- NTNU har et sterkt internasjonalt forsknings- og fagmiljø på smarte byer. Avtalen med Norges største universitet gjør at vi har kommet langt i å etablere et landslag. Dette er satt sammen av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. Smarte byer handler om få alle disse aktørene til å jobbe sammen. Helt fra starten av har vi prøvd å bygge opp en møteplass som favner om alle gruppene, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge.

I 2016 samlet Nordic Edge Expo 2100 deltakere fra 20 land til konferanse og utstilling. For 2017 er målet 4000 deltakere og 200 utstillere.

NTNU tar på seg et spesielt ansvar for å hente inn internasjonale forsknings- og kunnskapsinstitusjoner. Rollen innebærer at NTNU skal bidra til at Nordic Edge Expo blir en god arena for de siste forskningsresultatene innenfor smartby-feltet. Nordic Edge Expo skal også være et sted for å finne muligheter til å delta i utviklingen av ny forskning.

- NTNU har som mål å skape integrerte løsninger på tvers av sektorer, heller enn “urban akupunktur”. Vi ønsker å hjelpe byer med å prøve ut nye prosesser, og oppskalere og overføre gode løsninger. Samarbeid med Nordic Edge Expo gir oss større kapasitet og slagkraft til å få til disse ambisjonene – og ikke bare i Norge og Norden. NTNU kommer for eksempel til å lede en innovasjonsplatform for bærekraftig byutvikling mellom EU og Kina, finansiert av det europeiske forskningsprogrammet Horisont2020. Nordic Edge Expo kan bli en viktig møteplass for EU-Kina-samarbeid mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskning, sier Annemie Wyckmans, leder for NTNUs strategiske satsing, NTNU Smart Sustainable Cities.

Søker bedrifter

Nordic Edge vil være bindeleddet mellom NTNU og smartby-klyngen i Stavanger-regionen. Avtalen har som ambisjon å legge til rette for mer samarbeid mellom Trondheim og Stavanger. Målet er å få til felles forskningsprosjekter der NTNU samarbeider med bedrifter om å søke nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

- I lag med store og små bedrifter vet vi det finnes mange muligheter til å jobbe sammen om forskningsdrevet innovasjon. Det ligger gode innovasjonsområder i koblingen mellom IKT-baserte tjenester og byplanlegging. I tillegg ønsker vi i samarbeid med Nordic Edge å utvikle nye smartby-konsepter, gjerne med en nordisk vri. Vi vil utforske grenselandet mellom teknologi, design, kunst og mennesker. Der har vi en unik mulighet til å vise veien til en ny generasjon smarte byer, både i Norden, Europa og globalt, sier Annemie Wyckmans.


Kontaktpersoner:
Nordic Edge
Herbjørn Tjeltveit
Daglig leder
Mobil 47509105
herbjorn@nordicedge.org
www.nordicedge.org

NTNU
Annemie Wyckmans
Leder for NTNU Smart Sustainable Cities
Professor, prodekan for forskning
Fakultet for arkitektur og billedkunst
Mobil 40871863
annemie.wyckmans@ntnu.no
http://www.smartsustainablecities.org

NTNU and Nordic Edge

Projects

We are involved in many projects across the world. These are a few of our current projects.

About

Smart Sustainable Cities

People, design and technology

The NTNU Smart Sustainable Cities group was formed to pursue high value integrated design and technologies for "the smart city"—the energy-efficient, resilient and healthy city.

The group consists of experts from material detailing to urban morphology, from energy and mobility systems to governance, citizens,smart tools and data.

Knowledge for a better world

NTNU Smart Sustainable Cities' activities include good, visible lighthouse projects in cooperation with and support of municipal and industry partners, as well as meticulous translation of design characteristics into indicators, targets and approaches that can be included in assessment tools, certification, budgets and policy strategies.

The interdisciplinary group contributes to two major Thematic Strategic Areas at NTNU: Energy and Sustainability.

China Platform

NTNU-China Innovation Platform for Smart Sustainable Cities and Communities

China is well known for its dynamic and fast development towards being a leading economic, global power. From the status of an under-developed society, it now is a nation where life-standard for a big number of the population is substantially improved within a short span of time.

The turbulent urbanization and advanced technical development, paired with poverty for another part of the population give serious challenges for professionals and decision-makers like environment problems, water shortage, cultural contradictions, infrastructural shortcomings, threatened built cultural heritage, etc. Chinese experts have to face all those problems to find adequate solutions, pressing and urgent to another extent than we know in Norway.

Collaboration with Chinese colleagues gives a win-win situation for all partners, partly by working with problems common for both countries, partly by sharing new scientific and practice findings. After 25 years of practicing joint research, consultancy work and teaching in China, one particular experience should be emphasized: Chinese and Norwegian conditions have so many conspicuous differences that working with Chinese colleagues implicates unavoidable needs to reflect on and sometimes revise one’s own set of values, work methods and approach to problems. Invaluable for professionals and scholars.

China Initiativ
Photo: Wang Yu

People

Contact

General Enquiries

Can't figure out who to contact from the list of people above? Email us and we'll put you in touch with the right person.

hello@smartsustainablecities.org

Technical Enquiries

Notice anything odd with the website? Please let us know!

support@smartsustainablecities.org

Visiting Address

Alfred Getz vei 3
Central Building 1, room 768
7034 Trondheim, Norway

Postal Address

Smart Sustainable Cities
Faculty of Architecture and Fine Art
Department of Architectural Design, History and Technology
NTNU, NO-7491 Trondheim, Norway